Disclaimer

Het gebruik van de site en de informatie die hij bevat, zijn onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht er kennis van te nemen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Door de website en zijn informatie te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Doel van de website

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over geldende reglementeringen en procedures in verband met herstructurering. Hij wil een eenvoudige en centrale toegang bieden tot de informatie die op het internet beschikbaar is.

De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde instanties raadplegen.

De ter beschikking gestelde informatie mag niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiƫle tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

Er wordt veel aandacht en zorg besteed aan de website, en we streven ernaar om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te maken. Ondanks alle inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Contacteer hiervoor de webmaster.

We kunnen niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door technische problemen wordt getroffen. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's of andere van de gebruiker. U moet alle voorzorgen nemen om u ervan te vergewissen dat wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden enz., die uw gegevens of uw apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.

Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze website is daarom volledig op eigen risico.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Er wordt u geen enkele garantie geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze externe websites en informatiebronnen. De website aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website, of u wilt deze webtoepassing integreren in uw eigen website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de webmaster.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De website behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, Belgiƫ, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.