Permanente informatie

Redenen voor herstructurering

Een van de meest voorkomende redenen voor herstructurering is dat een onderneming, of een afdeling van een onderneming, meer kosten dan inkomsten heeft. De herstructurering komt gewoonlijk niet als een verrassing, omdat de werkgever de werknemersvertegenwoordigers regelmatig op de hoogte moet houden van de financiële toestand.

Deze economische en financiële inlichtingen bieden de werknemersvertegenwoordigers inzicht in:

  • het beleid van de onderneming of de afdeling waarvan zij deel uitmaken, en
  • het beheer van de onderneming, in het bijzonder de organisatie, de tewerkstelling en het personeelsbeleid.

Een andere reden voor herstructurering is het vermoeden van toekomstige moeilijkheden op lange of op middellange termijn. Het ondernemingshoofd kan in dat geval preventieve maatregelen nemen, ook al is de onmiddellijke rentabiliteit van de onderneming of technische bedrijfseenheid niet in gevaar.

Verder kunnen de oorzaken van een herstructurering het gevolg zijn van strategische keuzes:

  • economische expansie,
  • diversificatie van de ondernemingsactiviteiten,
  • fusie, of
  • opsplitsing.

Sociale inlichtingen

Behalve economische en financiële inlichtingen moeten de leden van de ondernemingsraad ook een hele reeks inlichtingen op sociaal vlak krijgen. Daarmee moeten ze zich een duidelijk beeld kunnen vormen over de structuur van tewerkstelling in de onderneming, over haar evolutie en over de vooruitzichten op het gebied van tewerkstelling.

Het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde moet aan de ondernemingsraad de gegevens verstrekken die hij voor het komende dienstjaar kan geven over:

  • de gang van zaken in de onderneming en de factoren die een overwegende invloed op de tewerkstelling zouden kunnen hebben, en
  • de gevolgen hiervan op de interne en externe bewegingen van het personeel.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: ajs@werk.belgie.be
Bevoegdheden: arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen