Ontslagbescherming van bepaalde werknemers

De ontslagen bij een herstructurering treffen volledige personeelsgroepen. Bij een sluiting van onderneming worden zelfs alle personeelsleden getroffen.

Onder deze ontslagen personeelsleden kunnen ook vertegenwoordigers van de werknemers van de inspraakorganen zijn (zoals de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk), of kandidaten die niet verkozen werden tijdens de sociale verkiezingen. Zij genieten een bijzondere ontslagbescherming, die vóór hun ontslag moet worden opgeheven. De opheffing van de ontslagbescherming verloopt via een bijzondere procedure.

De leden van de vakbondsafvaardiging genieten ook een ontslagbescherming. Deze bescherming is niet dezelfde als die van de vertegenwoordigers van de werknemers in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: ajs@werk.belgie.be
Bevoegdheden: arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen