Inleiding

De regio’s bieden, op basis van hun wettelijke bevoegdheden, verschillende begeleidende maatregelen aan.

De tewerkstellingscellen, de sociaal interventieadviseurs en het sociaal interventiefonds (SIF) worden uitgevoerd door de VDAB.

De goedkeuring van het outplacementaanbod wordt uitgevoerd door het Departement Werk en Sociale Economie (WSE). Het Departement WSE neemt tevens een beleidscoördinerende rol over wat betreft het activerend herstructureringsbeleid.

Bevoegde instanties