Tewerkstellingscel

De tewerkstellingscellen vormen de kern van het actief beleid op het gebied van herstructureringen. "Actief herstructureren", een begrip ingevoerd met het generatiepact, slaat op de actieve begeleiding van ontslagen werknemers bij hun zoektocht naar nieuw werk. Deze maatregel dient om de gevolgen van herstructureringen te beheersen. De praktijk van tewerkstellingscellen breidt zich uit. Ze wordt toegankelijk voor steeds meer categorieën werknemers die in het kader van herstructureringen worden ontslagen.

De regeling geldt voor alle collectieve aangekondigd na 6 april 2009.

Bevoegde instanties

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Telefoonnummer: 02 233 46 82
Fax : 02 233 48 60
E-mail : wea@werk.belgie.be