Inleiding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Definitie van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ is de nieuwe naam voor het vroegere brugpensioen. In dat stelsel hebben werknemers van een bepaalde leeftijd die worden ontslagen, recht op een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding. Die vergoeding, de bedrijfstoeslag, wordt betaald door de ex-werkgever.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten