Stappenplan voor de tewerkstellingscellen

Stap 1 - Oprichting

De oprichting van een tewerkstellingscel behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgever. De tewerkstellingscel moet ten laatste opgericht zijn op het ogenblik van het eerste ontslag in het kader van de herstructurering.

Stap 2- Vraag om advies aan regionale Minister

De belangrijkste taak van de tewerkstellingscel is het aanbieden van outplacement aan iedere ingeschreven werknemer. Dat outplacement aanbod moet goedgekeurd zijn door de federale Minister van Werk.

Opdat het outplacement aanbod zou kunnen goedgekeurd worden, moet het binnen de veertien kalenderdagen na oprichting van de tewerkstellingscel voor advies gestuurd worden naar de regionale Minister van Werk, bevoegd voor het gebied waar de zetel van de onderneming gevestigd is. Als de bevoegde regionale Minister van Werk na veertien kalenderdagen, na verzending van de vraag, geen antwoord gegeven heeft, wordt het advies gegeven geacht.

Stap 3 - Overdracht aan federale Minister

De werkgever in herstructurering stuurt dan onmiddellijk het outplacement aanbod naar de federale Minister van Werk, alsook het advies van de bevoegde regionale Minister van Werk (bij gebrek aan een advies moet een kopie van de aangetekende brief die gericht werd aan de regionale Minister van Werk bijgevoegd worden).

Stap 4 - Beslissing van federale Minister

De federale Minister van Werk maakt de beslissing binnen de veertien kalenderdagen over aan de werkgever. Deze mag zich baseren op het advies van de adviescommissie brugpensioen om zijn beslissing te nemen.

Stap 5 - Einde

Het einde van de tewerkstellingscel wordt bepaald in functie van het ontslag van de laatste werknemer.

Er moet dus kunnen beroep gedaan worden op de tewerkstellingscel tot minstens het einde van de periode van

  • 3 maanden volgend op het laatste ontslag van een werknemer van minder dan 45 jaar
  • 6 maanden volgend op het laatste ontslag van een werknemer van minstens 45 jaar.

Bevoegde instanties

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Telefoonnummer: 02.233.46.82
Fax: 02.233.48.60
E-mail: wea@werk.belgie.be