Outplacement - inleiding

Outplacement - Definitie

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever aan een werknemer verleend worden. Het heeft twee doelstellingen:

  • een werknemer in staat stellen om zelf zo snel mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden, of
  • hem helpen om een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Outplacementbureau

De diensten worden geleverd door een outplacementbureau. De begeleiding gebeurt op individuele basis of in groep. Ze wordt georganiseerd op vraag en voor rekening van de werkgever.

Verschillende types van outplacementbegeleiding

Er is een onderscheid tussen:

  • outplacement dat vrijwillig wordt aangeboden door de werkgever, en
  • outplacementbegeleiding die wordt opgelegd door de wet.

De outplacementbegeleiding die wordt opgelegd door de wet

De wet voorziet 4 types van outplacementbegeleiding:

  • de algemene regeling in verband met outplacement,
  • de bijzondere regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar, en
  • de specifieke regeling van outplacement in het kader van een activerend beleid bij herstructurering, en
  • de specifieke regeling van outplacement voor werknemers aan wiens arbeidsovereenkomst een einde komt doordat de werkgever zich beroept op medische overmacht.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: ajs@werk.belgie.be
Bevoegdheden: arbeidsovereenkomsten, organisatie van de arbeid en arbeidsduur, informatie en raadpleging van de werknemers, overgang van ondernemingen

Wetgeving